Field of Abundance är en kraftfull fördjupning i Det Vackra Tillståndets Medvetenhet. Under kursen kommer du att få revolutionerande insikter inom alla vardagliga områden i livet som föräldraskap, parrelationer, välstånd och ledarskap. Du upptäcker andliga lösningar för att övervinna utmaningar.

Du kommer att vakna upp till 3 aspekter av Det Vackra Tillståndets Medvetande som visar sig som oändliga välsignelser i ditt liv.

UNDER DENNA 4-DAGARS UTFORSKANDE, KOMMER DU ATT UPPLEVA:

LUGNT MEDVETANDE:

  • Inre lugn börjar när kriget inom dig upphör. När du väcks till den aspekten i ditt medvetande, älskar du dig själv. Du älskar livet.
  • Du är befriad från all din tidigare besvikelse.
  • Dina barndoms trauman är läkta och du utvecklar en harmonisk relation till dina föräldrar.

ANSLUTEN MEDVETENHET – SAMHÖRIGHETS MEDVETANDE:

  • När där är inre harmoni, väcks din andliga sida.
  • Att nära denna aspekt av medvetandet för dig till ditt livs kärlek. Du lär dig att manifestera långvariga relationer.
  • Du engagerar dig i andligt föräldraskap och fostrar dina barn till storartade livsöden.

KREATIVT MEDVETANDE:

  • Du transformerar din relation till välstånd.
  • Du befrias från begränsade samskaras (tidigare föreställningar) som hindrat synkronisitet och rikedom i ditt liv.
  • Du blir en medveten ledare som är kapabel att leda organisationer och grupper mot en extraordinär framtid.
  • Du har en kraftfull påverkan på livets väv.

The Field of Abundance är ganranterat att bli en oförglömlig glädjefull resa av djupa insikter, fridfulla meditationer och mystiska processer.

To register, please click here.